Bắt nhóm tin tặc chuyên hack Facebook, lừa hàng chục tỉ đồng

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (ở giữa) được cho là người cầm đầu nhóm tin tặc
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (ở giữa) được cho là người cầm đầu nhóm tin tặc
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (ở giữa) được cho là người cầm đầu nhóm tin tặc
Lên top