Bắt người phụ nữ nghi vận chuyển gần 1 tạ thuốc nổ

Bà Phạm Thị Thu cùng hai bao tải nghi là thuốc nổ. Ảnh: CA cung cấp.
Bà Phạm Thị Thu cùng hai bao tải nghi là thuốc nổ. Ảnh: CA cung cấp.
Bà Phạm Thị Thu cùng hai bao tải nghi là thuốc nổ. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top