Phát hiện quả bom nặng hơn 300kg bị tháo gỡ để lấy thuốc nổ

Nhân viên đội xử lý bom mìn lưu động RENEW-NPA đang cố định quả bom để chuẩn bị phá hủy nó tại bãi nổ tập trung của dự án. Ảnh: Ngô Hiền.
Nhân viên đội xử lý bom mìn lưu động RENEW-NPA đang cố định quả bom để chuẩn bị phá hủy nó tại bãi nổ tập trung của dự án. Ảnh: Ngô Hiền.
Nhân viên đội xử lý bom mìn lưu động RENEW-NPA đang cố định quả bom để chuẩn bị phá hủy nó tại bãi nổ tập trung của dự án. Ảnh: Ngô Hiền.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top