Bao gạo tám giấu gần 6.000 viên thuốc lắc

Số thuốc lắc được chia nhỏ, để trong các túi nilon. Ảnh: Y.Hưng.
Số thuốc lắc được chia nhỏ, để trong các túi nilon. Ảnh: Y.Hưng.
Số thuốc lắc được chia nhỏ, để trong các túi nilon. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top