Bà trùm thuốc lắc lộ diện từ hành vi phi tang bao thuốc lá

Tang vật vụ án. Ảnh: D.Hiệp
Tang vật vụ án. Ảnh: D.Hiệp
Tang vật vụ án. Ảnh: D.Hiệp
Lên top