Bác sĩ Hoàng Công Lương từ chối 9 luật sư bào chữa cho mình

Bác sĩ Hoàng Công Lương và luật sư Trần Hồng Phúc.
Bác sĩ Hoàng Công Lương và luật sư Trần Hồng Phúc.
Bác sĩ Hoàng Công Lương và luật sư Trần Hồng Phúc.
Lên top