Bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm: Do cấp dưới "nể" bị cáo

Bị cáo Thân Thái Phong tại tòa.
Bị cáo Thân Thái Phong tại tòa.
Bị cáo Thân Thái Phong tại tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top