41/78 hồ sơ bệnh án tâm thần giả là các đối tượng giang hồ: Làm bệnh án tâm thần dễ hay khó?

Hồ sơ bệnh án được làm "khống"
Hồ sơ bệnh án được làm "khống"
Hồ sơ bệnh án được làm "khống"