Phát hiện đường dây bác sĩ "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm ở Hà Nội

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)