3 phạm nhân phạm tội ma túy và giết người trốn khỏi trại giam

Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân trốn trại tạm giam. Ảnh: LT
Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân trốn trại tạm giam. Ảnh: LT
Truy nã đặc biệt 3 phạm nhân trốn trại tạm giam. Ảnh: LT