Thành lập “Ngân hàng máu sống di động” để trợ giúp bệnh nhân

Lên top