Làm đèn trung thu giấy gây quỹ trồng rừng

Nhiều phụ huynh và các em nhỏ rất hứng thú với chương trình làm đồ chơi truyền thống, gây quỹ trồng rừng. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều phụ huynh và các em nhỏ rất hứng thú với chương trình làm đồ chơi truyền thống, gây quỹ trồng rừng. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều phụ huynh và các em nhỏ rất hứng thú với chương trình làm đồ chơi truyền thống, gây quỹ trồng rừng. Ảnh: Phạm Đông
Lên top