76 lần hiến máu, 90 lần hiến tiểu cầu cứu người

Anh Tác đang chuẩn bị xuất phát cùng chiếc xe chuyển bệnh. Ảnh ANH THƯ
Anh Tác đang chuẩn bị xuất phát cùng chiếc xe chuyển bệnh. Ảnh ANH THƯ
Anh Tác đang chuẩn bị xuất phát cùng chiếc xe chuyển bệnh. Ảnh ANH THƯ
Lên top