Người nước ngoài đi hiến máu với thông điệp: Việt Nam cần bạn ngay bây giờ

Người nước ngoài tham gia hiến máu sáng nay 18.3. Ảnh: Hoàng Việt
Người nước ngoài tham gia hiến máu sáng nay 18.3. Ảnh: Hoàng Việt
Người nước ngoài tham gia hiến máu sáng nay 18.3. Ảnh: Hoàng Việt
Lên top