Tây Ninh: 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện. Ảnh Quốc Tiến
Hiến máu tình nguyện. Ảnh Quốc Tiến
Hiến máu tình nguyện. Ảnh Quốc Tiến
Lên top