HẬU GIANG:

Quá tải rác thải, nhà máy vẫn còn nằm trên giấy

Một góc khu chôn lấp rác tạm 5 ha ở Hậu Giang.
Một góc khu chôn lấp rác tạm 5 ha ở Hậu Giang.
Một góc khu chôn lấp rác tạm 5 ha ở Hậu Giang.
Lên top