Hơn 2.000 người đã tham gia dọn rác thải trên bờ biển Đà Nẵng

Lên top