Nghịch lý: Lo thiếu nước bên nhà máy nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

Công trình nhà máy nước sạch xã Hưng Thắng
Công trình nhà máy nước sạch xã Hưng Thắng
Công trình nhà máy nước sạch xã Hưng Thắng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top