Miền Trung căng mình lo đón bão mới

Người dân Bình Định đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông trong cơn bão số 5. Ảnh: P.V
Người dân Bình Định đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông trong cơn bão số 5. Ảnh: P.V
Người dân Bình Định đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông trong cơn bão số 5. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top