Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Miền Trung căng mình lo đón bão mới

Người dân Bình Định đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông trong cơn bão số 5. Ảnh: P.V
Người dân Bình Định đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông trong cơn bão số 5. Ảnh: P.V
Người dân Bình Định đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông trong cơn bão số 5. Ảnh: P.V
Lên top