Quảng Ngãi báo cáo thiệt hại hơn 367 tỷ đồng do bão số 5

Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề do bão số 5. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề do bão số 5. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề do bão số 5. Ảnh: Thanh Chung
Lên top