Mây đen vần vũ, vòi rồng xuất hiện lần thứ 2 trên biển Hà Tĩnh

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện sáng nay trên vùng biển Hà Tĩnh. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh vòi rồng xuất hiện sáng nay trên vùng biển Hà Tĩnh. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh vòi rồng xuất hiện sáng nay trên vùng biển Hà Tĩnh. Ảnh cắt từ clip
Lên top