Siêu bão Faxai làm thay đổi nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật Bản

Siêu bão Faxai làm thay đổi nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật Bản.
Siêu bão Faxai làm thay đổi nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật Bản.
Siêu bão Faxai làm thay đổi nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật Bản.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top