Long An: Trồng 1 triệu cây xanh phân tán trong năm 2021

Các đô thị ở Long An ngày càng trồng nhiều cây xanh. Ảnh: K.Q
Các đô thị ở Long An ngày càng trồng nhiều cây xanh. Ảnh: K.Q
Các đô thị ở Long An ngày càng trồng nhiều cây xanh. Ảnh: K.Q
Lên top