Gom được hơn 2 tấn phế liệu ở chương trình "Đổi phế liệu lấy cây xanh"

Lên top