Triển khai đề án trồng 1 tỉ cây xanh

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị triển khai hiệu quả kế hoạch trồng 1 tỉ cây xanh từ 2021-2025. Ảnh: Vũ Long.
Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị triển khai hiệu quả kế hoạch trồng 1 tỉ cây xanh từ 2021-2025. Ảnh: Vũ Long.
Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị triển khai hiệu quả kế hoạch trồng 1 tỉ cây xanh từ 2021-2025. Ảnh: Vũ Long.
Lên top