Đà Nẵng: Qua mặt cấp trên "xẻ" cây xanh bán, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Kỷ luật cán bộ công ty cây xanh Đà Nẵng liên quan đến sự việc bán cây ngã đổ.
Kỷ luật cán bộ công ty cây xanh Đà Nẵng liên quan đến sự việc bán cây ngã đổ.
Kỷ luật cán bộ công ty cây xanh Đà Nẵng liên quan đến sự việc bán cây ngã đổ.
Lên top