Hệ thống thùng rác công nghệ kết hợp quảng cáo - Một chủ trương đúng của TP Hà Nội

Các thùng rác công nghệ còn có tác dụng bổ sung ánh sáng cho thành phố về đêm.
Các thùng rác công nghệ còn có tác dụng bổ sung ánh sáng cho thành phố về đêm.
Các thùng rác công nghệ còn có tác dụng bổ sung ánh sáng cho thành phố về đêm.
Lên top