Ninh Bình: Những bất cập trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi than

Các bãi tập kết than kéo dài hơn 3km dọc đê sông Đáy gây ô nhiễm cho hơn 1.500 hộ dân (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Ảnh: NT
Các bãi tập kết than kéo dài hơn 3km dọc đê sông Đáy gây ô nhiễm cho hơn 1.500 hộ dân (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Ảnh: NT
Các bãi tập kết than kéo dài hơn 3km dọc đê sông Đáy gây ô nhiễm cho hơn 1.500 hộ dân (xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Ảnh: NT
Lên top