Hà Nội xuống dưới 10 độ C, nhiều nơi rét hại nhiệt độ tiếp tục xuống âm

Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) băng giá bao phủ. Ảnh: Minh Đức.
Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) băng giá bao phủ. Ảnh: Minh Đức.
Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) băng giá bao phủ. Ảnh: Minh Đức.
Lên top