Miền Bắc rét cắt da cắt thịt, có nơi đạt mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa

Lên top