Cháy Rạng Đông: Gần 65 tấn rác thải được vận chuyển ra khỏi nhà máy

Ông Vũ Đăng Định, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy Rạng Đông.
Ông Vũ Đăng Định, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy Rạng Đông.
Ông Vũ Đăng Định, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy Rạng Đông.
Lên top