Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, gió giật cấp 9 ở vùng biển Huế - Quảng Ngãi

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top