CĐ Trường Tiểu học Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc) sôi động tháng 11

Trong giờ hội giảng ở Trường Tiểu học Kim Long. Ảnh: Nguồn Trường Tiểu học Kim Long
Trong giờ hội giảng ở Trường Tiểu học Kim Long. Ảnh: Nguồn Trường Tiểu học Kim Long
Trong giờ hội giảng ở Trường Tiểu học Kim Long. Ảnh: Nguồn Trường Tiểu học Kim Long
Lên top