CĐ Giáo dục VN đánh giá cao đội ngũ CTV tuyên truyền, dư luận xã hội

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Lên top