CĐ Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tổ chức về nguồn, sinh hoạt chuyên đề 2018

Đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm tại Khu Căn cứ Xẻo Quýt. Ảnh: Phan Khuyên
Đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm tại Khu Căn cứ Xẻo Quýt. Ảnh: Phan Khuyên
Đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm tại Khu Căn cứ Xẻo Quýt. Ảnh: Phan Khuyên
Lên top