Cán bộ công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc nghe tuyên truyền về Hiệp định CPTPP

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt các nội dung tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt các nội dung tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt các nội dung tại hội nghị.
Lên top