Vĩnh Phúc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng biên tập Báo Lao Động; Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (bên trái) tặng hoa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tới LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Các đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng biên tập Báo Lao Động; Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (bên trái) tặng hoa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tới LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Các đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng biên tập Báo Lao Động; Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (bên trái) tặng hoa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tới LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top