Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc

Các đồng chí lãnh đạo trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia liên hoan. Ảnh: Phùng Tuấn
Các đồng chí lãnh đạo trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia liên hoan. Ảnh: Phùng Tuấn
Các đồng chí lãnh đạo trao Cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia liên hoan. Ảnh: Phùng Tuấn
Lên top