LĐLĐ Vĩnh Phúc: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu Khai mạc.
Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu Khai mạc.
Đồng chí Đỗ Ngọc Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu Khai mạc.
Lên top