Phát huy vai trò “cầu nối” chăm lo người lao động của nữ Chủ tịch Công đoàn

Chị Đặng Thị Xuân Quyên là người năng động, gương mẫu. Ảnh: Lý Oanh
Chị Đặng Thị Xuân Quyên là người năng động, gương mẫu. Ảnh: Lý Oanh
Chị Đặng Thị Xuân Quyên là người năng động, gương mẫu. Ảnh: Lý Oanh
Lên top