Đề xuất nhiều chính sách chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Hội nghị giao ban công tác dân vận chiều 29.6. Ảnh: Phạm Đông
Hội nghị giao ban công tác dân vận chiều 29.6. Ảnh: Phạm Đông
Hội nghị giao ban công tác dân vận chiều 29.6. Ảnh: Phạm Đông
Lên top