Chăm lo đời sống cho người lao động gặp khó khăn

Hội nghị lần thứ 6 BCH LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa X. Ảnh: THANH TUẤN
Hội nghị lần thứ 6 BCH LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa X. Ảnh: THANH TUẤN
Hội nghị lần thứ 6 BCH LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa X. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top