LĐLĐ tỉnh Điện Biên: Trao các quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ

Lên top