Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Điện Biên được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân L.V.M., trú tại xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ được công bố khỏi COVID-19.
Bệnh nhân L.V.M., trú tại xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ được công bố khỏi COVID-19.
Bệnh nhân L.V.M., trú tại xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ được công bố khỏi COVID-19.
Lên top