Tấm áo ấm tình người giữa lòng Đà Nẵng

Ông Long dù tuổi cao và bệnh tật vẫn đang tìm niềm vui mỗi ngày trong công việc từ thiện.
Ông Long dù tuổi cao và bệnh tật vẫn đang tìm niềm vui mỗi ngày trong công việc từ thiện.