Rạng rỡ áo trắng học trò dưới mái trường “Hoàng Sa”

Giờ chào cờ đầy trang nghiêm của thầy trò nhà trường. Ảnh: Mỹ Linh
Giờ chào cờ đầy trang nghiêm của thầy trò nhà trường. Ảnh: Mỹ Linh