Lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Cô Cúc cần mẫn rèn nét chữ cho học trò.
Cô Cúc cần mẫn rèn nét chữ cho học trò.