Bên trong lớp học đặc biệt của người thầy viết chữ bằng miệng