Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lớp đại học trong trụ sở công đoàn

Đây là lớp học đầu tiên của tổ chức công đoàn dành cho công nhân lao động. Ảnh: L.T
Đây là lớp học đầu tiên của tổ chức công đoàn dành cho công nhân lao động. Ảnh: L.T