Lớp đại học trong trụ sở công đoàn

Đây là lớp học đầu tiên của tổ chức công đoàn dành cho công nhân lao động. Ảnh: L.T
Đây là lớp học đầu tiên của tổ chức công đoàn dành cho công nhân lao động. Ảnh: L.T