Làng giải trí sẽ ghi dấu ấn gì cho năm 2017?

Rocker Nguyễn, gương mặt mới nhận nhiều giải thưởng dành cho ca sĩ trẻ.
Rocker Nguyễn, gương mặt mới nhận nhiều giải thưởng dành cho ca sĩ trẻ.